Four Seasons

 

Za najzahtjevnije kupce, arhitekte i dizajnere pripremili smo kolekciju parketa FOUR SEASONS. Ovom kolekcijom želimo se potpuno prilagoditi Vašim željama. FOUR SEASONS čine izuzetni parketi, pažljivo izabrani, koje završno obrađujemo tek nakon dogovora s kupcem. Troslojne, dvoslojne i masivne parkete, vrhunske kvalitete, uljeni po Vašoj želji i u skladu sa zahtjevima se usmjeravamo i pri daljnjoj obradi.

Različite kombinacije obrade otvaraju Vam mogućnosti koje ne možete ni zamisliti. U ponudi imamo skoro 2000 različitih uljenih parketa, izrađenih isključivo po narudžbi.


 

Gradacija AB Natur

Gradacija AB (NATUR): struktura i boja jednaki, greške kao npr. mali čvorovi, su ograničene ili ih nema, bez raspuklina


gradacija cd rustik

Gradacija CD (RUSTIK): dozvoljeni su: prirodna odstupanja u boji i beljike, čvorovi mogu biti veliki do 40 mm, raspukline su ispunjene kitom crne boje ili u boji drveta. Broj grešaka je ograničen.


gradacija de EKSTRA RUSTIK

Gradacija DE (EKSTRA RUSTIK):dozvoljene su sve prirodne greške drveta, velike raspukline i čvorovi, koji su popunjeni (otvoreno ili zatvoreno) s punjenjem crne ili prirodne boje. Njihov udio je neograničen.


parketi-four-seasons